https://nefula.com/
https://seodio.com/
https://bookofraonlinespiele.com/
https://thetural.com/
https://bluesky.namb.net/
https://143.198.203.123/
https://165.22.105.72/
https://178.128.48.164/
https://165.22.104.76/
https://new-sb.ppns.ac.id/

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

                ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร       งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์www.lru.ac.th โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ ๒๓๔ ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี ๙๘๑ – ๒ – ๗๒๔๘๙ – ๓ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๘๓๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๓๕ หรือ ๔๑๑๑๕

>>download ประกาศ<<

>> ใบสมัคร <<

>> บัตรประจำตัวสอบ <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *